Đóng
Mr. Phạm Ngọc Quang

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Mr. Phạm Đức Nhật

Giám đốc quản lý dự án - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Khu nuôi

Chúng tôi đang triển khai nuôi tôm tại Cà Mau, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu và Ninh Thuận.Dưới đây là một số hình ảnh từ các khu nuôi tôm của công ty.