Đóng
Mr. Phạm Ngọc Quang

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Mr. Phạm Đức Nhật

Giám đốc quản lý dự án - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MC FISH VIỆT NAM

Địa chỉ: 74 Lương Định Của, khu phố 7, phường An Khánh, Tp Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3847 9695

Email:mcfishvietnam@gmail.com

Website: www.mcfishvietnam.vn