Đóng
Mr. Phạm Ngọc Quang

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Mr. Phạm Đức Nhật

Giám đốc quản lý dự án - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phương châm hành động: Quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chăm sóc khách hàng: Xây dựng niềm tin bền vững để trở thành đối tác tin cậy và chuyên nghiệp nhất.

Yếu tố an toàn: Yếu tố rủi ro luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của công ty.

Yếu tố môi trường: Bảo vệ môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh (đặc biệt trong các hoạt động nuôi trồng thủy sản).

Ý thức, tinh thần, trách nhiệm của CBCNV: Phát huy tinh thần thân ái, đoàn kết, hợp lực giữa cán bộ công nhân viên tạo thành một tập thể vững mạnh