Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

Chủ đầu tư là người sở hữu vốn hoặc được giao trách nhiệm thay mặt chủ sở hữu, người vay […]

22/01/2016